سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ستاره سوخته

هنوز ناامید نیستم...


در سکوت این روزهایم رازی نهفته.

بگوئید چشم هایش را باز کند.

من هنوز منتظر لبخند اویم.

در زیر آسمان نمناک زندگی ام یک روح بلند دارد پر می گیرد.

 [ دوشنبه 91/11/9 ] [ 5:36 عصر ] [ ستاره ] دوست