سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ستاره سوخته

تو بمانی چه می شود؟

 

وقتی خاطره ها را مرور می کنم

وقتی چشمهای خیسم را به یاد می آورم

وقتی دلم شانه ای می خواهد برای گریستن

وقتی پنجره ای را می گشایم برای دیدن یک ستاره

دیگر چه انتظاری از این تنهائی می رود؟

بگذار تنهائی مرا بکشاند به سمت تو


 [ شنبه 91/10/30 ] [ 10:8 صبح ] [ ستاره ] دوست