شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
*خبر خبر.................خبر خبر...........دهعععععع چند بار بگم....توجه کنين........توي نظر سنجي شرکت نکنين..مديونينhttp://mohamade250.parsiblog.com/Feeds/7098052/*
بله نباس نااميد شد @};-
سلام شما:)........خواهش اقا مجيد
درب کنسرو بازکن برقی
خواب ستاره ها
رتبه 0
0 برگزیده
696 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top